Obchodní podmínky a podmínky účasti na programech 

Cesta vnitřního klidu a doplňkových akcích 

a souhlas se zpracováním osobních údajů

Na základě zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů výslovně prohlašuji, že odesláním tohoto formuláře spolu s údaji v něm uvedenými souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze zájemců o programy Cesta vnitřního klidu (dále jen „CVK“), jehož provozovatelem je Radim Němeček, služby osobního charakteru IČO: 133 90 082, (dále jen „provozovatel“) a souhlasím se zpracováním osobních údajů poskytnutých mojí osobou a jejich zařazením po dobu neurčitou do databáze Marcely Němcové, IČ: 099 45 911 (dále jen „organizátor“).

Dále potvrzuji, že veškeré údaje mnou poskytnuté jsou pravdivé.

Tyto údaje nebudou poskytnuty třetím stranám bez Vašeho souhlasu a budou použity pouze pro účely předávání dalších informací k pořádané akci a k zasílání programu nadcházejících akcí e-mailem. Pokud tento program nechcete odebírat, prosím napište nám to do poznámky přihlášky nebo se z odběru můžete odhlásit v každém doručeném e-mailu odesláním odpovědi s předmětem NECHCI EMAILY. Z odběru novinek a plánovaných akcí se můžete odhlásit kdykoliv.

Více informací k ochraně osobních údajů zde>>

Přihláška je možná pouze prostřednictvím formuláře uvedeného na webových stránkách www.vnitrniklid.eu.

Přihláška je platná po zaplacení povinné nevratné zálohy (platební varianta s doplatky) nebo zaplacením celé částky (platební varianta celá částka a doplňkový program) do sedmi dnů po přihlášení na program a po obdržení potvrzujícího e-mailu s podklady k platbě. Platba se provádí předem převodem na účet. Číslo účtu, výše platby a VS Vám bude zaslán emailem po řádném vyplnění a odeslání přihlašovacího formuláře. Ceny jsou uvedeny na webových stránkách u jednotlivých programů a zde v tabulce.

Místo na programu je Vám závazně zamluveno až po zaplacení této nevratné zálohy/ celé částky (podle Vámi zvolené varianty platby a programu viz výše).

V případě platební varianty s doplatky, doplatí účastník zbylou částku nejpozději vždy týden před konáním akce na účet s užitím VS, jež mu bude přidělen v emailu nebo nejpozději v den konání akce přímo na místě konání do rukou organizátora nebo dle předchozí písemné emailové domluvy s organizátorem.

  • Máte-li dotazy k platbě nebo Vám není něco zcela jasné, rádi Vám poradíme. Napište na:  info@vnitrniklid.eu

Program Cesta vnitřního klidu se skládá ze 4 osmidenních workshopů. Program lze absolvovat pouze jako na sebe navazující celek (tedy bez účasti na workshopu I. není možné účastnit se workshopu II. atd.). V případě nemožnosti zúčastnit se některého z workshopů z vážných zdravotních důvodů bude umožněno pokračovat v navazujících workshopech pouze a výhradně v individuálních případech po vzájemné předchozí domluvě účastníka s lektorem i organizátorem a jejich vzájemné shodě.

Od 24. 5. 2021 do 31. 5. 2021 přibyla možnost účasti na Programu Cesta vnitřního klidu pouze na I. workshopu za cenu 19. 900 Kč/ 790 EUR. Z čehož nevratná záloha činí 9.900 Kč/ 390 EUR. Pokud absolvent tohoto I. workshopu bude mít zájem pokračovat v celém celoročním programu, bude mu to ze strany organizátora umožněno (avšak nejpozději měsíc před konáním II. workshopu), po doplacení zbylé částky do celé částky za celoroční program 66.000 Kč/ 26.000 EUR (tedy 64. 010 Kč/ 25.210 EUR.) nebo doplatek do úhrady zálohy s doplatky tedy (16.100 Kč/ 210 EUR).

Program Cesta vnitřního klidu obsahuje tzv. bonusy. Bonusy je myšleno konkrétně toto: A) tričko na cvičení cchi-kungu, knihy Richarda Rudda (Genové klíče, Zlatá cesta-Genius, Zlatá cesta-Láska, Zlatá cesta-seberealizce). B) aromaterapeutické esenciální oleje, originální výukové materiály (materiály tištěné i elektronické pro práci přímo na workshopech), skripta s video-instruktáží, doplňkové e-booky, možnost zúčastnit se autogramiády nové knihy Radomíra, tištěný závěrečný certifikát vydaný Institutem rodové kultury. Bonusy A náleží v plném rozsahu všem účastníkům, kteří se zúčastní workshopu I. Bonusy B náleží v plném rozsahu pouze těm účastníkům, kteří se zúčastní kompletního programu Cesta vnitřního klidu (tedy I. až IV. workshop).

Cena programu Cesta vnitřního klidu nezahrnuje dopravu, stravu ani ubytování. Strava a ubytování je všem účastníkům zajištěna organizátorem přímo v místě konání v momentu uhrazení nevratné zálohy. Platbu za ně však provede účastník sám v den příjezdu na místě v hotovosti.

  • Veškeré informace ke stravě a ubytování obdržíte v emailu po odeslání přihlášky. Chcete-li se na cokoli zeptat, rádi Vaše dotazy zodpovíme. Napište na:  info@vnitrniklid.eu

Doplňkový program je možno absolvovat jako jednotlivé akce. Ceny doplňkového programu, a zda zahrnují ubytování a stravu naleznete níže v tabulce s rozpisem.

Tabulka s rozpisem cen programu Cesta vnitřního klidu varianta platby jednorázovou úhradou (bez stravy a ubytování), (přihlášení do 31. 5. 2021):

JEDNORÁZOVÁ ÚHRADA

Cena celkem

66.000 Kč/ 26.000 EUR

Nevratná záloha

26.000 Kč/ 1.000 EUR

Cena I. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Cena II. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Cena III. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Cena IV. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Tabulka s rozpisem cen programu Cesta vnitřního klidu varianta platby záloha + doplatky (bez stravy a ubytování), (přihlášení do 31. 5. 2021):

ÚHRADA ZÁLOHA + DOPLATKY

Cena celkem

66.000 Kč/ 26.000 EUR

Nevratná záloha

26.000 Kč/ 1.000 EUR

Doplatek I. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Doplatek II. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Doplatek III. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Doplatek IV. workshop

10.000 Kč/ 400 EUR

Tabulka s rozpisem cen doplňkového programu:

 

Letní speciál wu-xing (přihlášení do 7. 5. 2021):

Cena celkem s ubytováním a stravou

6.500 Kč

Nevratná záloha

555 Kč

Doplatek

5.945 Kč

 

Pozdně letní wu-xing (přihlášení do 11. 8. 2021):

Cena celkem bez ubytování a stravy

2.200 Kč

Nevratná záloha

550 Kč

Doplatek

1.645 Kč

 

Podzimní wu-xing (přihlášení do 17. 11. 2021):

Cena celkem s ubytováním a stravou

6.600 Kč

Nevratná záloha

555 Kč

Doplatek

6.645 Kč

 

Zimní wu-xing (přihlášení do 22. 12. 2021):

Cena celkem bez ubytování a stravy

2.200 Kč

Nevratná záloha

550 Kč

Doplatek

1.645 Kč

 

Jarní wu-xing (přihlášení do 25. 2. 2022)::

Cena celkem s ubytováním a stravou

5.200 Kč

Nevratná záloha

555 Kč

Doplatek

4.645 Kč

 

Balíček wu-xing (obsahuje všech 5 wu-xing akcí – přihlášení do 7. 5. 2021):

Cena (obsahuje: dle rozpisu jednotlivých akcí viz výše)

19.900 Kč

Nevratná záloha (dle jednotlivých akcí viz výše) v případě storna celého balíčku

2.775 Kč

Doplatek

17.125 Kč

Registrace je automaticky stornována, pokud není připsána platba na účet 7 dní po odeslání přihlášky na program a odeslání potvrzujícího e-mailu s podklady k platbě. (Např. pokud je přihlášenému zájemci o program odeslán email s podklady k platbě 1. 3. 2021, je nutné platbu uhradit do 8. 3. 2021). O stornování registrace bude organizátor zájemce vždy informovat také na email uvedený v přihlášce.

Před zaplacením zálohy/celé částky se můžete z programu odhlásit prostřednictvím e-mailu: info@vnitrniklid.eu.

Pokud jste již zaplatili zálohu/ celou částku/ a nemůžete se z vážných důvodů programu zúčastnit, napište co nejdříve, nejpozději však 24 hodin před začátkem konáním akce na e-mail:  info@vnitrniklid.eu. Záloha je nevratná/v případě úhrady celé částky, jde o částku, ve výši ceny nevratné zálohy viz výše Tabulka s rozpisem cen programu Cesta vnitřního klidu varianta platby jednorázovou úhradou.

V případě Doplňkového programu je tato nevratná záloha stanovena jako 25% z celkové ceny, viz rozpis v tabulce výše.

V případě doplňkového programu, si provozovatel vyhrazuje právo poskytnout náhradní plnění, v případě nemožnosti akci uskutečnit.

Pokud účastník zruší svou účast v den konání programu nebo v jeho průběhu je jeho platba za program nevratná. Pouze v případě vážných a nenadálých zdravotních nebo osobních důvodů lze po dohodě s lektorem i organizátorem a jejich shodě, již uhrazenou částku přesunout na jinou akci v programu či nabídnout jiné plnění (například elektronickou formou), je-li to možné uskutečnit.

Odstoupením z programu v jeho průběhu Vám zaniká povinnost uhradit zbylou část doplatků. Dosavadní úhrady jsou nevratné včetně všech záloh.

Odstoupením z programu zbavujete provozovatele i organizátora, jakékoli odpovědnosti za Váš následný psychický i fyzický stav.

Proto se prosím vědomě rozhodněte zúčastnit, abyste neblokovali místo účastníkům, kteří svá rozhodnutí berou vážně. Děkujeme Vám za pochopení.

Program Cesta vnitřního klidu v této podobě se uskuteční pouze při naplnění kapacity minimálního počtu 30 účastníků. V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků, vyhrazuje si organizátor právo na změnu formy či místa konání a datum. O této skutečnosti budete nejpozději 14 dní před původním datem konání prvního workshopu informováni prostřednictvím emailu. Máte právo tuto možnost změny odmítnout, ale budete tak vyřazeni ze skupiny účastníků a budou Vám vráceny peníze.

Doplňkový program wu-xing v této podobě se uskuteční pouze při naplnění kapacity minimálního počtu 12 účastníků. V případě, že nebude naplněn minimální počet účastníků, vyhrazuje si organizátor právo na změnu formy či zrušení akce. O této skutečnosti budete nejpozději 7 dní před datem konání workshopu informováni prostřednictvím emailu. Máte právo tuto možnost změny odmítnout, ale budete tak vyřazeni ze skupiny účastníků a budou Vám vráceny peníze.

Je-li program Cesta vnitřního klidu zrušen vyšší mocí (tj. politické rozhodnutí, živelná katastrofa, pandemie apod.) bude termín akce posunut v rámci programu o jeden termín dopředu a na poslední akci bude stanoven nový termín (například: bude-li zrušen I. workshop (4. – 11. 7. 2021), přesouvá se I. workshop na termín 17. – 24. 10. 2021, workshop II. na termín 7. – 14. 11. 2021, workshop III. na termín 20. – 27. 2. 2022 a pro workshop IV. bude zvolen nový termín).

Je-li program zrušen z naší strany, budete nejpozději týden před akcí informováni emailem a budou Vám vráceny peníze zpět na Váš účet.

Účast na programech a doplňkových akcích Cesty vnitřního klidu je dobrovolná. Není náhražkou za lékařskou či psychoterapeutickou péči. Účastník se zavazuje informovat lektora o možných zdravotních komplikacích. V případě, že účastník v současné době podstupuje jakýkoliv druh léčby, zavazuje se před zahájením semináře informovat lektora o této skutečnosti a o charakteru obtíží, které jsou důvodem této léčby. Dále je doporučeno, aby o účasti na semináři informoval svého ošetřujícího lékaře. Účastník se zavazuje informovat lektora, pokud se jeho zdravotní stav během semináře zhorší nebo jinak změní negativním směrem. Pokud je žena těhotná a chtěla by se přihlásit na program, je nutné o tom v poznámce přihlášky informovat organizátora, anebo v soukromé zprávě informovat lektora: radomir-nemecek@seznam.cz

 Účastník je v celém průběhu programů a doplňkových akcí za sebe plně odpovědný. Pokyny lektora jsou pouze návrhy a podněty, účastník má po celou dobu programů a doplňkových akcí svobodnou volbu a rozhoduje se a jedná podle vlastního uvážení. Účastník bere na vědomí, že může být v průběhu programů a doplňkových akcí vystaven fyzickému, psychickému, či emocionálnímu zatížení a přijímá zodpovědnost za svá rozhodnutí podstoupit navrhovaná cvičení či ne.

Účastník si je vědom, že po celou dobu programů a doplňkových akcí zůstává plně svobodný a zodpovědný za své jednání a své chování a své rozhodování. Informace, které zprostředkovává lektor, jsou pouze návody a momentální doporučení, provozovatel ani organizátor nenese žádnou zodpovědnost za pocity, zdravotní stav a stavy, které nastanou po semináři nebo během něho. Veškeré riziko za vlastní život, jeho prožívání a rozhodování nese každý účastník sám.

Právem lektora je ukončit účastníkovu účast, uzná-li to za vhodné a to kdykoli v průběhu semináře. V tomto případě bude poplatek za seminář navrácen. Účastník může kdykoliv seminář na vlastní zodpovědnost opustit. V tomto případě se poplatek za seminář nevrací.

Zákaz drog a omamných látek: Účastník stvrzuje, že není pod vlivem drog či jiných návykových látek a souhlasí s tím, že je nebude užívat v průběhu programů a doplňkových akcí ani 14 dní před ním a 14 dní po něm.

Na všech programech a doplňkových akcích není povoleno účastníkům nahrávat zvukové, obrazové či jiné dokumentace či jinak porušovat autorská práva a duševní vlastnictví organizátora a lektora.

Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách www.vnitrniklid.eu

Toto znění je účinné od 1. 3. 2021.

(Doplněno o mezní termíny přihlášení dne 11. 5. 2021.)

(Doplněno o možnost účasti pouze na I. workshopu dne 24. 5. 2021.)