4 KROKY KE SVOBODĚ

III. krok – Sebe-léčení

Gratuluji všem, kteří došli až ke kroku 3 a dokázali začlenit do svého života kroky předchozí. Nepochybně se váš život i osud, vč. osudu vašich potomků, změnil či mění. Nepochybně se již na veškeré vaše vztahy díváte zcela jinak. Mnozí z vás své partnerské vztahy změnili k lepšímu, mnozí dovolili, aby změnili k lepšímu je samé. Někteří ze svých vztahů odešli. A někteří již mají vztahy nové. Všichni jsme na cestě…

Nyní nastal čas zaměřit se sami na sebe. Na svá vlastní chybná přesvědčení. Na svá traumata. Na to, co nechceme vidět. Na své vnitřní odpory ke změnám. Na své vlastní karmické zátěže. 

Nastal čas přestat se vymlouvat, přestat být obětí. Nastal čas, vydat se na cestu sebe-poznání. Jsme bytost multigenerační, ale i multidimenzionální. Jsme hmotné tělo, ale druhotně. Primárně má na naši hmotnou realitu největší vliv naše Duše. Popírání tohoto faktu stojí za mnoha nepřízní osudu a mnoha tzv. neštěstími a utrpeními. 

Na této úrovni je zcela zásadní znalost psychosomatické medicíny, konkrétně Germánské Nové medicíny MUDr. Hamera. Z několika důvodů. Proces demokratizace medicíny se systém snaží zastavit příkazy, zákazy a represemi. Změna musí přijít zdola. Je třeba, abychom my sami věděli, co se s námi děje a proč. Jaký bude průběh či jak ho ovlivní léky či dokonce lékařské zákroky. Pravda o očkování? Pravda o lécích? O zdravotním systému? Co takhle zpověď přímo od ředitele farmaceutické společnosti…

Je čas přestat svou osobní sílu stále někomu odevzdávat. Je čas vzít si svou vlastní sílu zpět. Je čas přijmout své strachy a veškeré další negativní emoce, jež řídí náš život a umět je propustit. Máte možnost shlédnout ukázky práce technikami emoční svobody (krok 3 a 4) i vytisknout si k ní má skripta. 

Opět jsou k dispozici podpůrné materiály a e-book. 

Vstupte brankou kroku 3 do „zakázané zahrady“….

Radomír

Jak začít?

 1. Zhlédněte videa
 2. Přečtěte si Pracovní knížku
 3. Projděte ostatní studijní materiály

Genové klíče – hologenetický profil

Před shlédnutím nedělních videí si doporučujeme vytvořit hologenetický profil pomocí tlačítka vedle, které vygeneruje vaše genové klíče na základě data a času vašeho narození. Podrobnosti o jednotlivých genových klíčích najdete v knize Genové klíče od Richarda Rudda.

Přehrát video

Svaté zaklínadlo útěchy (tyto afirmace se praktikují společně s mudrami)

 • Ať láska proudí naší duší – a spojuje nás společně v jedno
 • Ať světlo rozkvétá v našem srdci – a propůjčuje nám
 • Milost k proměně všech strachů
 • Ať teplo vyzařuje z našeho břicha – a přináší prosperitu všem
 • Ať se čistota třpytí v našich kostech – a naplňuje nás světlem hvězd
 • Ať laskavost zní v našem hlase – a zjemňuje cestu ležící před námi
 • Ať jasnost prozařuje naši mysl – když se pokládáme do náruče nekonečna
 • Ať útěchou oplývá náš život – a dotýká se všech, jež potkáváme
 • Ať útěchou oplývá celý svět – a sjednocuje všechny bytosti v dokonalý celek.